Sammen støtter vi

WalknRoll konceptet handler om, at samle, støtte og motionerer handicappede, men samtidig gør vi også opmærksom på organisationer og foreninger i Danmark der støtter handicappede. Når eventet er så stort, at det giver overskud, samler vi ind til UlykkesPatientForeningen og en ny forening der bliver udvalgt hvert år. Du kan altid blive en del af WalknRoll ved at tilmelde dig her!

UlykkesPatientForeningen

UlykkesPatientForeningen bidrager til at skabe bedre vilkår inden for sundheds- og handicapområdet ved at kæmpe for en række centrale problemstillinger.

Målet er klart – mennesker med fysisk funktionsnedsættelse skal have samme muligheder for at leve et rigt og værdigt liv som andre. UykkesPatientForeningens grundlag er FN’s Handicapkonvention.

WalknRoll 2021

Dag(e)

:

Time(r)

:

Minut(ter)

:

Sekund(er)